Radiatsionnye ehffekty arkticheskogo aehrozolya

Effets sur le rayonnement des aérosols arctiques

Dolgin [M.I.] ; Karol' [I.L.] ; Rosanov [E.V.]