Raspredeleniya ryada galogenuglevodorov v privodnom sloe atmosfery v rajonakh norvezhskogo i Grenlandskogo morej

Burova [G.T.] ; Katrich [A.G.] ; Chayanova [Eh. A.]