O vzaimodejstvii voln i turbulentnosti v pogranichnykh sloyakh atmosfery i okeana

Interaction vagues-turbulence au sein des couches-limites océan-atmosphère

Efimov [V.V.]