Obnaruzhenie variatsij vlagosoderzhaniya v yasnoj atmosfere nad khrebtom kopetdag

Etude des variations du contenu hydrique d'une atmosphère limpide

Kuznetsov [I.V.] ; Kulikov [Yu. Yu.] ; Mal'tsev [V.A.] ; Shtanyuk [A.M.]