Issledovanie protsessov obmena uglekislym gazom v pribrezhnykh rajonakh kaspijskogo morya

Etude des processus d'échange de CO2 dans les eaux côtières de la mer caspienne

Alekseev [V.V.] ; Lyamin [M. Ya.] ; Kiseleva [S.V.]