Metod predvychisleniya ehffektivnykh koehffitsientov pogloshcheniya po izmereniyam iz kosmosa obratnorasseyannoj UF radiatsii

Méthode de calcul des coefficients d'absorption réels à partir de mesures satellitaires du rayonnement UV rétrodiffuse

Ishov [A.G.] ; Kozina [T.V.]