Obratnyj perenoj zagryaznyayushchikh veshchetv v pribrezhnoj zone morya

Transport inverse de polluant en zone côtière

Lebedev [V.L.] ; Tsyplankov [S.A.]