Zavisimosti intensivnosti gamma-izlucheniya razlichnykh tipov pochv ot uvlazhneniya i vozmozhnosti ikh ispol'zovaniya v gidrologicheskikh prognozakh

Relation entre intensité du rayonnement gamma et humidité du sol ; domaine d'utilisation en prévision hydrologique

Vershinina [L.K.] ; Leonova [N.E.] ; Belova [L.B.]