Mbi rastisjen e diteve me pragje te ndryshme diellzimi

Fréquence des jours avec durée d'insolation variable

Sanxhaku [Mitat] ; Mustaqi [Vangjel]