Mbi homogjenitetin e lartesive maksimale te shtreses se bores

Homogénéité des profondeurs maximales de neige

Sallabanda [Aleksei]