Gravity wave activities over Syowa Station, Antarctica

Activités des ondes de gravité au-dessus de la station de Syowa, Antarctique

Nomura [Akio] ; Iwasaka [Yasunobu] ; Kano [Tetsuo]