Issledovanie variatsij ozona i temperatury srednej atmosfery pri antropogennykh vozmushcheniyakh

Etude des variations d'ozone et de température dans l'atmosphère moyenne dues aux perturbations anthropogéniques

Deminov [I.G.] ; Ginzburg [Eh. I.]