O lagranzhevykh statisticheskikh kharakteristikakh turbulentnosti i ehffektakh peremezhaemosti

Chefranov [S.G.]