Izmereniya prodol'noj kogerentnosti v korotkoperiodnykh vetrovykh morskikh volnakh

Khristoforov [G.N.] ; Zapevalov [A.S.] ; Smolov [V.E.]