Izmerenie kharakteristik volneniya shchelevymi metodami

Gasnikov [S.V.] ; Glibin [Yu. V.] ; Zhilko [E.O.] ; Zagorodnikov [A.A.] ; Miroshnichenko [S.I.]