Ehvolyutsiya nezonal'nykh vozmushchenij v stratosfere

Krivolutskij [A.A.] ; Kiryushov [B.M.] ; Petushkovin [D.] ; Tarasenko [D.A.]