Ehksperimental'noe issledovanie konvektivnykh dvizhenij pri lokalizovannom nagreve snizu

Berlov [P.S.] ; Bubnov [B.M.]