Spektral'naya struktura neravnovesnogo ukhodyashchego izlucheniya gorizonta v polose pogloshcheniya CO2 15 mkm

Kostsov [V.S.] ; Rozanov [V.V.] ; Timofeev [Yu. M.] ; Grassl [Kh.] ; Kutepov [A.A.]