Modelirovanie generatsii nelinejnykh baroklinnykh prilivov v severo-zapadnoj chasti tropicheskoj Atlantiki

Vlasenko [V.I.]