Razrabotka mezomasshtabnykh modelej prognoza meteorologicheskikh ehlementov

Vel'Tishchev [N.F.]