Verifikacija numerickih prognoza brzine vjetra i stanja mora ECMWF-a za Palagruzu

Tadin [M.]