Statystyczne zwiazki uslonecnienia z temperaturami powietrza i gruntu

Smolik [S.]