Interpretacja wspokcynnika korelacji sprawdzalnosci prognoz ciaglych elementow pogody

Ryszard Koziel [S.]