Przydatnosc opracowan statystycznych klimatu dla rolnictwa

Smolik [S.]