Wstepne badania wplywu ENSO na warunki termiczno-opadowe w Polsce

Jankowska [A.] ; PAWLOWSKA [J.]