Meteorologiczny wskaznik suszy hydrologicznej

Jurak [D.] ; Glowacka [B.] ; et al.