Aerosol and Clouds (AAC) - AAC 3. Tropospheric aerosols in the Mediterranean: 1. Microphysical and optical properties (DOI 10.1029/2002JD002815)

Cacciani [M.] ; Fiocco [G.] ; Fui [D.] ; Iorio [T.Di.] ; Junkermann [W.] ; Sarra [A.di.]