Climate and Dynamics (ACL) - ACL 4. Short-term variation Of C02 flux in relation to environmental controls in an alpine meadow on the Qinghai-Tibetan Plateau (DOI 10.1029/2003JD003584)

Cui [Xiaoyong] ; Du [Mingyuan] ; Gu [Song] ; Kato [Tomomichi] ; Li [Yingnian] ; Tang [Yanhong] ; Zhao [Xingquan]