Utjecaj atmosferske stabilnosti na dnevni hod turbulentne kineticke energije u obalnom podrucju Jadrana

Likso [T.]