Prostorno-vremenske razdjelnice oborina na Jadranu

Hodzic [M.] ; Sore [Z.]