Bura na Jadranu s posebnim osvrtom na bura u Dalmaciji

Jurcec [V.]